Åter till Skånska skråhandlingar

Yrkeskår Ort Titel Arkiv Arkivbeteckning Årsintervall Beskrivning
Bagare Helsingborg Bagareämbetet Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 BAG:1, F14 BAG:2 1785-1840 Förordning 1720, Protokoll
Konditor Börje Olssons recept
Bagare Kristianstad Bagarämbetet Nordiska museet Bagareämbetet i Kristianstad 1681-1750 Protokoll och beslut
Bagare Ystad Bagare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 62, 24, 315 1680-1846, 1842-57 Protokoll
Handl. rörande lärlingar gesäller o mästare
Arvsutredning rörande Hinric Rasmus Möller
Bagare Lund Bagareämbetet i Lund Lunds landsarkiv 30668 Enskilda arkiv AI:1 1673 Skråordning
Bagare Malmö Bagarelaget i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01387 1496-1866 Protokoll, liggare och register, in och utskrivningsbok för lärgossar, handlingar, skrivelser, skråartiklar o stadgar, räkenskaper
(utdrag ur protokoll och inskrivningsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Bagare Kristianstad Bagareämbetet Kulturen i Lund XV:607 1823 Mästarebrev Nils Fredrik Lindgren
Bagare Malmö Bagareämbetet Nordiska Museet Bagareämbetet i Malmö 1669 Artiklar
Bagare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 312 ca 1851-1907 Gesällhandlingar
Blandat Helsingborg Avskrifter Kommerskollegi arkiv Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F 14 ALL:4 1750-1820 Årsberättelser diverse hantverk.
Förteckningar.
Blandat Ystad
Fabriks och hantverksföreningen Q7, Q11, Q25, Q26, R5, R10
Deponeringsbevis för handlingar och protokoll från skråtiden, Sigillavtryck 10 st, Diverse stämplar, Gesällböcker 8 st, Fredjebetyg, Ansökningar, Gesällbrev 1847, Handlingar från skråtiden.
Blandat Malmö Diverse hantverk m.m. Malmö stadsarkiv Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936 1780-1890 Utdrag ur protokoll och inskrivningsböcker
Blandat Malmö Malmö Fabriks och hantverksförening Malmö Stadsarkiv Hantverkarnas i M-ö understödsförening F1-3 1851-1905 Gesällböcker, gesällbrev, mästarbrev, pass, betyg och medlemsböcker för diverse yrkesgrupper.
Blandat Malmö Malmö Fabriks och hantverksförening Malmö stadsarkiv Hantverkssocitetens i M-ö välgörenh. inrättn. 1819-1847 Protokollsbok. Blandat hantverk, understödsutbetalningar, inkomna handlingar, räkenskaper.
Blandat Kristianstad Skråväsendet i Kristianstad Regionmuseet Kristianstad A0190 1640-1964 Smedelovs artiklar 1640 (kopia)
Förteckning över skråväsendet i Kristianstad
Blandat Kristianstad
Kristianstads fabriks och hantverksförening
1800-talet Protokollsanteckningar, div. gesällhandlingar.

Materialet kommer att ordnas och överlämnas till arkiv eller museum.
Bleckslagare Lund Bleckslagare C:P: Ahlgren Kulturen i Lund XV:6-8, 43 1876-84 Räkenskaper, förteckning över kunder med titlar.
Anbud på taktäckning av domkyrkan
Bleckslagare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 314 1885 Gesällhandlingar
Bokbindare Lund Bokbindareämbetet Nordiska museet Bokbindareämbetet i Lund 1805-1842 Räkenskaper
Gesällbrev, enstaka
Inskrivna lärogossar
Vissa genealogiska uppgifter
* ej filmat, utelämnat material:protokoll, verifikationer, räkenskaper för L.Berggren
Bokbindare Lund Stambok Kulturen i Lund KM 8532 1807-1846 Stambok för bokbindare gesäller, samt mästare uti Lund*

* i utställningen
Borgare Ystad Borgarmatrikel Lunds landsarkiv Ystad Rådhusrätt o magistrat DIV 1721-59, 1760-1827, 1828-64, 1864-1959 Se även FI:53 (1734), FI:56 (1737 innehåller även Lund o Helsingborg) FI:57 (1738)
Borgare Skanör med Falsterbo Borgarmatrikel Lunds landsarkiv Skanör m Falsterbo Rådhusrätt DIII 1647-1741, 1741-1803, 1804-1863
Borgare Lund Borgarmatrikel Lunds landsarkiv Lund Rådhusrätt o magistrat DV
Se även F:IV Burskapshandlingar 1773-1864
FIa:56 (1743) samt Ystad FI:56 (1737)
Borgare Landskrona Borgarmatrikel Lunds landsarkiv Landskrona rådhusrätt o magistrat DIVa 1621-1803 Se även DX:3 innehåller förteckning över hantverkare, gesäller och lärgossar 1724-92 samt hantverkare och gesäller 1750-55
Borgare Helsingborg Borgarmatrikel Lunds landsarkiv Landskrona rådhusrätt o magistrat CVIIIa 1677-1851, 1735-1766, 1852-1907 Se även BI:20 (1809 Förteckning över hantverkare med gesäller)
BI:26 (1820-26) o BI:29 (1831) (Förteckning över hantverkare)
AI:6 (Förteckning över handlanden i början av 1700-talet)
Samt Ystad FI:56 (1737)
Borgare Helsingborg Borgerskapets äldste Lunds landsarkiv Helsingborg rådhusrätt o magistrat 1694-1862,1749-1875,1723-1833,1777-1862 A.Protokoll
D.Liggare, förteckn. (även i E:6)
E.Handlingar
G.Räkenskaper
Borgare Kristianstad Borgarlängder Lunds landsarkiv Kristianstad rådhusrätt o magistrat DII 1680-1758,1716,1823-27,1759-1825,1789-1837 Se även GVI:1 1680-1746


Kopior borgarmatriklar 1680-1825 på Regionmuseet Kristianstad
Borgare Ängelholm Borgarmatrikel Lunds landsarkiv Ängelholm rådhusrätt o magistrat DIII 1736-1828 Se DVII:1
Borgare Malmö Burskapshandlingar Malmö stadsarkiv Magistraten i Malmö D3(1550-1653 i GI a:1-2) 1420-1964 Burskapsböcker, namnteckningsböcker över nyblivna borgare, liggare över yrkes - näringsidkare.
Borgare Malmö Register Malmö stadsarkiv (i expeditionen)
1555-1847 Alfabetiskt namnregister 1762-1812, Malmö stads hantverkare 1694 (DIIad:4), Borgare 1660-1761(Rådh.rätten FIaa), Burskapsbok 1693-1761, Borgerskapet 1555, Borgarlängd ca 1857, Burskapsregister 1813-1847
Borgare Kristianstad Borgarematriklar för staden Kristianstad Regionmuseet Kristianstad A0184 1680-1905 Kopior av Borgarematriklar 1680-1825 (orig. LLA)
Personhistoriska anteckningar rörande ämbetsmän, köpmän och hantverkare m.fl.
Länsmuseichef Th. Anderssons anteckningar över div. ämbetsmän (även urmakare)
Bryggare Kristianstad Bryggarelaget Nordiska museet Bryggarelaget i Kristianstad 1745-1851 Protokoll och beslut
(reglering av kroghållning)
Bryggare Lund Bryggarelaget Kulturen i Lund XV:5 XV:53*, XV:577 1774-1829 Protokoll och beslut
Protokoll*
Protokollsbok 1792*i utställningen
Bryggare Ystad Bryggare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 42, 384, 380 1749-1842, 1790 Protokoll
Mästarebrev för Gustaf Peter Sjövall
Bryggare Malmö Bryggarelaget i Malmö Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 42, 383 1737, 1750 Regler och förordningar
Embetets sigill
Bryggare Malmö Bryggarelaget i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01388 1733-1846 Protokoll, handlingar, skråartiklar och stadgar
Bryggare Helsingborg Bryggarelaget Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F 14 BRY:1, F14 BRY:2 1761-1854 Protokoll
Anteckningsbok
Dragare Helsingborg Dragarelaget, stadsvakt, brandvakt Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F7 A:1, F7 A:2, F7 A:3 1680-1918, 1773-1913, 1913-1938 Diverse handlingar
Div. protokoll
Protokoll
Fiskare Böste Böste fiskarelag Lunds landsarkiv 30652 Enskilda arkiv 1848-1941 Ekon. handl. Domboksutdrag, skråordning
Färgare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 312 ca 1853-59 Gesällhandlingar
Färjemän Helsingborg Färgemanslaget i Helsingborg Uppsala UB Westinska samlingen 413 1662-80, 1726, 1744 Icke specificerat material
Närvaroförteckning
Kopior av en del matr. i Kulturmagasinet, Hbg
Färjemän Helsingborg Färjemännen Stadsarkivet i Helsingborg F1 C22 1665-1865 Båttrafiken Helsingborg-Danska hamnar
Register eller liggare
Färjemän Landskrona Färjemanslaget Landskrona Lunds landsarkiv 30666 Enskilda arkiv 1762-1831 Räkenskaper, domboksutdrag, skråordning
Färjemän Malmö Färjemanslaget i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01389 1690-1866 Protokoll,
Ej filmat utelämnat material: Handlingar, skråartiklar och stadgar
(utdrag ur protokoll i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Färjemän Helsingborg Färgemän i Helsingborg Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 FRJ:1, 2, 3, 4 1622-76, 1762, 1736-1857 Stadgar, artiklar
Protokoll
Fotostatkopior från Westinska samlingen i UUB
Garvare Kristianstad Garvareämbetet Nordiska museet Garvareämbetet i Kristianstad 1794-1844 Ämnesordn. handlingar (även ang gesäller från andra orter), protokoll
Räkenskaper för fabrikörerna P.S Rydbeck, F.C Johansson, L. G Hofstrand 1877
Garvare Malmö Garvareämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01390 1720-1846 Protokoll, liggare o register, In och utskrivningsbok för lärgossar,
Ej filmat utelämnat material: Handlingar, skrivelser, skråartiklar o stadgar, räkenskaper
(utdrag ur protokoll och inskrivningsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Garvare Ängelholm Gesällbrev Kulturen i Lund XV: 634 1844 För Carl Fredrik Rosell
Garvare Helsingborg Hantverkare allmänna Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 ALL:1, F14 GAR:1 1839-99, 1840-78 Garvare gesäller räkenskapsbok
Räkenskaper
Garvare Ystad Garvare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI:309, 378, 383, 613 1778-1879 Embetets sigill
Grönvalls garveri
Kronprinsens husarregemente 1834-41
Vandringsbok för Carl Johan Lindström
Garvare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 312 ca 1851-87 Gesällhandlingar
Garvare Kristianstad Garvareämbetet i Kristianstad Regionmuseet Kristianstad A0186 1857-1884 (1584-1825) Handlingar rörande garvare Olaus Pettersson
Förteckningar över garvare och fällberedare i Vä och Kristianstad 1584-1825.
Förteckning över garvare i Kristianstad 1616-1749
Garvare Simrishamn Alfred Ehrnbergs reseanteckningar Österlens museum
1880-talet Dagboksanteckningar
Besök även Garverimuseet i Simrishamn
Guldsmeder Lund Guldsmedsämbetet Lund Lunds landsarkiv 30669 Enskilda arkiv 1822-1847 Protokoll
Guldsmeder Ystad Guldsmeds Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 65, 66, 405, 529 1761-1844, 1763-1845, 1773 Protokoll
In och utskrivningsbok
Respass för Hans Snöberg
Anvisningar
Emetets sigill
Guldsmeder Lund Mästarebrev Kulturen i Lund XV: 619 CIV:148* 1848 Mästarebrev för guld och silversmeden Lars Wilhelm Dahlberg.
Burskapsbrev för Johan Petter Hasselgren*
Arbetsbok för Erik Holmberg

* i utställningen
Guldsmeder Kristianstad Guldsmedsämbetet i Kristianstad Regionmuseet Kristianstad A0176 1687-1825 Protokoll 1690-1751 (kopia Nordiska museet)
Skrivelser 1691-1829 (även betygsavskrifter)
Lärokontrakt, födelseattester, burskapsbrev, utnämning av åldermän 1687-1825
Gesällbrev för Abraham Lindbom 1803
Ant. gjorda av Janne Agris och Thorsten Andersson ang. guldsmeder
Guldsmeder Karlskrona Guldsmedsämbetet Nordiska museet Guldsmedsämbetet i Karlskrona 1691 Skråartiklar.
Skrivelser gällande för hela landet
Guldsmeder Malmö Guldsmedsämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01391 1630-1846 Skråartiklar o inbördes stadgar, Protokoll (fotokopia Nordiska museet), In och utskrivningsbok för lärgossar. Liggare och register. Handlingar. Skrivelser.
(utdrag ur protokoll och inskrivningsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Guldsmeder Helsingborg Guldsmeder Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 Guldsmed 1759-1867 Journal från 1812
Från Astrid Aagesens verkstad, -lista över smeder och stämplar

Förteckning över mikrofilmade arbetsböcker för guldsmeder och tenngjutare 1759-1867
(Handl. och mikrokort ej funna 2008)
Guldsmeder Ystad
Fabriks och hantverksföreningen i Ystad Q8 1850 Inteckningsbevis
Guldsmeder Lund Guldsmeder i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01391 1630-1846 Uppgifter i ovanstående
Skråartiklar o inbördes stadgar, Protokoll (fotokopia Nordiska museet), In och utskrivningsbok för lärgossar. Liggare och register. Handlingar. Skrivelser.
(utdrag ur protokoll och inskrivningsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Guldsmeder Ystad Guldsmeder i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01391 1630-1846 Uppgifter i ovanstående
Skråartiklar o inbördes stadgar, Protokoll (fotokopia Nordiska museet), In och utskrivningsbok för lärgossar. Liggare och register. Handlingar. Skrivelser.
(utdrag ur protokoll och inskrivningsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Guldsmeder Landskrona Guldsmeder i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01391 1630-1846 Uppgifter i ovanstående
Skråartiklar o inbördes stadgar, Protokoll (fotokopia Nordiska museet), In och utskrivningsbok för lärgossar. Liggare och register. Handlingar. Skrivelser.
(utdrag ur protokoll och inskrivningsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Guldsmeder Helsingborg Guldsmeder i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01391 1630-1846 Uppgifter i ovanstående
Skråartiklar o inbördes stadgar, Protokoll (fotokopia Nordiska museet), In och utskrivningsbok för lärgossar. Liggare och register. Handlingar. Skrivelser.
(utdrag ur protokoll och inskrivningsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Guldsmeder Simrishamn Guldsmeder i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01391 1630-1846 Uppgifter i ovanstående
Skråartiklar o inbördes stadgar, Protokoll (fotokopia Nordiska museet), In och utskrivningsbok för lärgossar. Liggare och register. Handlingar. Skrivelser.
(utdrag ur protokoll och inskrivningsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Guldsmeder Ängelholm Guldsmeder i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01391 1630-1846 Uppgifter i ovanstående
Skråartiklar o inbördes stadgar, Protokoll (fotokopia Nordiska museet), In och utskrivningsbok för lärgossar. Liggare och register. Handlingar. Skrivelser.
(utdrag ur protokoll och inskrivningsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Guldsmeder Trelleborg Guldsmeder i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01391 1630-1846 Uppgifter i ovanstående
(utdrag ur protokoll och inskrivningsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Guldsmeder Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 312 1858-1902 Gesällhandlingar
Gördelmakare Kristianstad Gördelmakarämbetet Nordiska museet Gördelmakarämbetet i Kristianstad 1830,-40,-42 (1824-1845*) Handlingar (lärlingsbrev)


* ej filmat, utelämnat material: Lådräkning 1824-45, räkenskaper, verifikationer.
Gördelmakare Ystad Gördelmakare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 67, 503 1836-1847, 1769-78 Protokoll
Burskapshandlingar för Erik Christian Appelgren
Gördelmakare Kristianstad Gesällbok Kulturen i Lund XV:26*, 28 1842 Gesällböcker


* i utställningen
Gördelmakare Malmö Gördelmakareämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01392 1752-1847 Protokoll. Skråartiklar. Räkenskaper. Brev. Bördsbrev. In och utskrivning över lärgossar. Handlingar. Skrivelser. Liggare o register.
Gördelmakare Kristianstad Gördelmakareämbetet Regionmuseet Kristianstad A0414 1816 Gesällbrev för Jöns Höllström
Handskmakare Helsingborg Handskmakaregesällskapet Nordiska museet Handskmakaregesällskapet Helsingborg P.1777-1850 R. 1777-1809, 1797-1831 Protokoll. Ordning för gesällskapet 1777,Lådräkning. Verifikationer

Kopior Kulturmagasinet, Helsingborg
Handskmakare Helsingborg Handskmakareämbetet Nordiska museet Handskmakareämbetet Helsingborg H.1777,1841-1846 R.1777-1811, 1814-47 Handlingar. Räkenskaper (Lådräkning)
Handskmakare Lund Handskmakareämbetet Nordiska museet Handskmakareämbetet Lund 1741-1847 Protokoll och beslut
Handskmakare Ystad Handskmakare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 68, 69, 383 1743-1843, 1743-1847, 1735 Protokoll.
In och utskrivningsbok
Embetets sigill
Handskmakare Ystad Gesällernas ricktighets-artiklar Kulturen i Lund XV:35*
* i utställningen
Handskmakare Helsingborg Handskmakarna i Helsingborg Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 Han:1 1777-1850 Gesällbok för Gustaf Jönsson
Kopior av material från Nordiska Museet
Handskmakare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 312 ca 1823-53 Gesällhandlingar
Hantverkare, (flertalet) Helsingborg Allmänna handlingar Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 ALL:4 1750-1820 Avskrifter fr Kommerskollegi arkiv: Årsberättelse hantverk. Förteckningar över olika hantverkare i Helsingborg
Hattmakare Kristianstad Hattmakareämbetet i Kristianstad Nordiska museet Hattmakareämbetet i Kristianstad 1751-1834, (1751-1811*) Protokoll, handlingar, (verifikationer*)
(åtskilliga bördsbrev)

* ej filmat, utelämnat materal: Allmän skråordning, räkenskaper.

Kopior på Regionmuseet Kristianstad
Hattmakare Ystad Hattmakareämbetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 70 1827-44 Protokoll
Hattmakare Helsingborg Hattmakare i Helsingborg Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 HAN:1 1868 Skrivelse
Hattmakare Kristianstad Hattmakareämbetet i Kristianstad Regionmuseet Kristianstad A0089 1751-1834 Fotostatkopior (original Nordiska museet)
Handlingar: bl.a. magistratshandligar och gesällbrev.
Verifikationer 1751-1811 (sprida år, ej filmat)
Hovslagare Malmö Gesällbrev Kulturen i Lund XV:596 1800 För Hans Jacob Ekberg
Hovslagare Malmö Hovslagareämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01393 1801-1854 Handlingar. Skrivelser (+särskilda personer). Skråartiklar. Räkenskaper
Hovslagare Helsingborg Handskmakare Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 HAN:1 1868 Gesällbok för Johan Anderson
Kakelugnsmakare Helsingborg Kakelugnsmakare Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 KAK:1 1894-98 Skisser, kontrabok
Kakelugnsmakare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 312 ca 1851-93 Gesällhandlingar
Kammakare Ystad Kannmakare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI:40 1820-27 Gesällbrev för Nils Lind
Kopparslagare Helsingborg Kopparslagareämbetet Nordiska museet Kopparslagareämbetet Helsingborg 1826-47 Protokoll

* ej filmat, utelämnat materal:Räkenskaper 1876, Lådräkning 1828-1847
Kopparslagare Landskrona Kopparslagareämbetet Landskrona Landskrona museum A 58-V 1828-38 Protokoll, inskrivningsbok.
Kopparslagare Ystad Kopparslagare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 72-75, 383, 405 1820-23, 1820-49, 1824-40, 1820 Protokoll
In och utskrivningsbok (Drängbok)
"Gesällernas Lådebok"
Handl. ang Lars Strömbeck
Embetets sigill
Kopparslagare Malmö Kopparslagareämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01394 1772-1846 Liggare o register. In o utskrivningsbok
(utdrag ur protokollsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Kopparslagare Helsingborg Kopparslagare Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 KOP:1 1858-1924 Handlingar, Sigill
Kopparslagare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 312 1852-75 Gesällhandlingar
Kopparslagare Kristianstad Kopparslagareämbetet i Kristianstad Regionmuseet Kristianstad A0225 1739, 1846-1903 Mästarebrev för Michael lipper.
Gesällböker för Johan Anders Ahlberg och August Möller.
Räkenskaper för A. Werlin.
Handlingar för August Bengtsson Möller.
Korgmakare Lund Korgmakare i Lund Kulturen i Lund XV:10, 27, 46-47 1860-talet, 1853, 1874-90 Huvudbok för C:W. Stenberg
Persondata för familjens medlemmar, genealogi. Räkenskaper
Gesällbok Georg Heinrich Ludvig Denker
Ritningar till möbler + räkenskaper
Kruk- och kakelugnsmakare Ystad Kruk- och kakelugnsmakare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 76-78, F7:1 1696-1847 Protokoll
Avskrifter av bouppteckn o personregister
Kruk- och kakelugnsmakare Simrishamn Kruk- och kakelugnsmakareembetet i Simrish Lunds landsarkiv 30675-1:2 Enskilda arkiv samlingsvolym 1 1831-47 Protokoll
Krukmakare Lund Krukmakareämbetet i Lund Lunds UB (handskriftsavd.)
1743-1843 Handlingar
Krukmakare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 312 ca 1850-80 Gesällhandlingar
Krukmakare Ängelholm Hantverksmuseet Ängelholms bibliotek P ÄK 210
Material kring kruktillverkningen.
Edberg, Nils:Krukmakeriet och kakeltillverkningen i Ängelholm jämte personuppgifter och data. (1942 maskinskr)
Krukmakare o kakelugnsmakare Malmö
Malmö stadsarkiv Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. 1555-1925 Utdrag ur bouppteckningar
Köttmånglare Malmö Köttmånglarämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01710 1566, 1573 Skråartiklar (överfört till stadsarkivets pergamentsbrevsamling)
Likbärare Simrishamn Likbärarelaget i Simrishamn Lunds landsarkiv 30675-1:6 Enskilda arkiv samlingsvolym 1 1795-1802 Ordning 1795
Likbärare Kristianstad Likkistekompaniet i Kristianstad Lunds landsarkiv 30657 Enskilda arkiv 1703-1870 Protokoll
Likbärare Malmö Civilbetjänternas likbärarelag Malmö stadsarkiv MSA/01410 1728-1859 Protokoll. Räkenskaper 1728-1815*.
Likbärare Malmö Handskmakareämbetets likbärarelag Malmö stadsarkiv MSA/01411 1729-1869 Protokoll
Likbärare Malmö Hantverkarnas i Malmö likbärarelag Malmö stadsarkiv MSA/01412 1710-1944 Protokoll. Liggare o register. Matrikel. Handlingar. Skrivelser. Räkenskaper. Huvudböcker, kassaböcker, avgiftsböcker.
(utdrag ur protokollsböcker, förteckning över olika yrkesgrupper i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Likbärare Malmö Köpmännens likbärarelag i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01413 1725-1902 Protokoll. Räkenskaper
Likbärare Ystad Förenade Lik Compagniet Ystads Stadsarkiv* FI:531, 178, 509 1737-1894 Protkoll
Handlingar


* Ingår i Ystads Fornminnesförenings Handlingar
Likbärare Kristianstad Kristianstads Likkompanier Regionmuseet Kristianstad A0055 1724-1967 Protokollsbok 1724-1901 för Hantverkarnas likkompani.
Protokollsbok 1818-1967, med matrikel för 1818 års likkompani (annotationsbok för andra likkompaniet)
Likbärare Kristianstad De handlandes Lijk Compagnie Wahlbergska stiftelsen, Kristianstad
1698- Protokollsböcker
(tillgång genom Sune Friström, 2008)

Om Companiet, se: Friström, Sune. Handelsstaden Kristianstad.
Linvävare och vävare Malmö
Malmö stadsarkiv Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. 1560-1847 Utdrag ur bouppteckningar
Mjölnare Malmö Mjölnareämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01395 1545-1924 Liggare o register. Register över mjölnare i Malmö. Handlingar. Skrivelser (+särkilda personer). Skråartiklar o stadgar.
(utdrag ur bouppteckningar i Manuskript-samlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Mjölnare Ystad Mjölnare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI:383 1790 Handlingar
Murare Simrishamn Simrishamns murarämbete Kulturen i Lund XV:54-97 1790-1847 Protokoll, handlingar och skrivelser
Murare Simrishamn Murareämbetet i Simrishamn Kulturen i Lund XV:616*-618 1792 Byggnadsritningar "Mästerstycken" (*2 st i utställningen)
Murare Landskrona Murareämbetet Nordiska museet Murareämbetet i Landskrona 1756-1846 Protokoll, in och utskrivningsbok(lucka 1817-1838), handlingar.
Murare Helsingborg Muraregesällskapet Nordiska museet Muraregesällskapet i Helsingborg 1767-1852 Protokoll
Avskrift på Kulturmagasinet
Murare Landskrona Murargesällerne i Landskrona Landskrona museum A 58-VI-X, XIV-XVI 1777-99, 1753-1876, 1759-1877 Skråordning. Sjukkassebok, Gesällåda (tillsammans med timmermännen). Protokoll. Räkenskaper. Handlingar.
Murare Kristianstad Murarmästarämbetet i Kristianstad Lunds landsarkiv 30658 Enskilda arkiv E:1, EI, EII, F:1, H 1748-1842 Protokoll, brev och handlingar
Frejdebevis och övriga intyg, räkningar
Murare Lund Murarmästarämbetet i Lund Lunds landsarkiv 30670 Enskilda arkiv 1671-1838 luckor Protokoll
Förteckning över mästare (bilaga)
Murare Ystad Murareämbetet i Ystad Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 79, 80, 383 1822-46, 1850, 1699 Protokoll
Gesällbok för Jöns Olander
Embetets sigill
Murare Lund Murmästareämbetet i Lund Lunds landsarkiv 30670 Mästerstycken, Kart och ritningssaml. 1671-1845 Fasadritningar
Frejdebevis
Murare Malmö Murareämbetet i Malmö Kulturen i Lund XV:442-443, 604, 605 1763, 1768 Gesällbrev och bok för Per Jönsson Ljungren
Mästarebrev 2 st, för Hans Jönsson Burdahl, Siune Jönsson Löfström
Murare Simrishamn Liofliga Muraremästareembetet i Simrish Kulturen i Lund XV:588 1790-1846 Protokoll, handlingar
Murare Lund Fabriks och hantverksföreningen Kulturen i Lund XV:444-451, 574 1880-t Gesällbrev och andra hanlingar för Sven Olof Ljunggren.
Gesällbrev för Olof Peter Lundberg
Murare Landskrona Murarmästarämbetet Nordiska museet Murarmästarämbetet i Landskrona 1720 Allmän Skråordning
Murare Malmö Murmästareämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01396 1745-1865 Protokoll. In och utskrivningsbok.
Ej filmat utelämnat material: Liggare och register
Murare Malmö Muraregesällerna i Malmö Malmö Stadsarkiv MSA/01397 1754-1868 Protokoll. Räkenskaper
(utdrag ur protokoll och inskrivningsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Murare Helsingborg Murare, Murareföreningen i Helsingborg Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 MUR:1, 2, 3 1767-1852 Gesällbrev, protokoll (avskr)
Gesällböcker, medlemsböcker
Kassabok, huvudbok
Murare Ystad Gesällbrev Fabriks och hantverksföreningen i Ystad Q5 1828 Gesällbrev för Per Hansson
Murare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 312 ca1842-1902 Gesällhandlingar
Murare Kristianstad Murareämbetet i Kristianstad Regionmuseet Kristianstad A0346 1748-1864 Protokollsbok 1748-1855.
Gesällbrev för Sven Wallgren och Nils Andersson.
Mästerstyckesritningar.
Murare Timmermän Helsingborg Murmästareämbetet Nordiska museet Murmästareämbetet i Helsingborg 1692 Protokoll Murmästare och timmermanslag.
Målare Ystad Målare i Ystad Kulturen i Lund XV:52 1885 Gesällbrev, Gesällbok för Anders J. Gräns
Målare Malmö Hantverksföreningen i Malmö Kulturen i Lund XV:49 1859 Mästarebrev för Jöns Larson Wirgin
Målare Helsingborg Målareämb, målaregesäll, Uppeh. tillstånd Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 MÅL:1, 2, 3, 4 1835-47, 1843-1906 Protokoll o kassabok
Gesällböcker
Uppehållstillstånd för danska målare
Schabloner-minnestavlor
Firma Palmqvist & Mårtensson
Målare Ystad Målare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI:429, 502 1783-1849 Lärlingskontrakt, gesällbrev, respass, arbetstillstånd rörande Johan Petter Appelgren, Christian Appelgren och Carl Johan Appelgren
Målare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 312 ca1851-80 Gesällhandlingar
Perukmakare Helsingborg Perukmakare Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 PRK:1 1862 Mästarbrev för Anders W. Andersson
Repslagare Lund
Kulturen i Lund XV:31, 606*
Muraregesällen Sven Olof Olsson tillstånd för repslageri


* i utställningen
Repslagare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 313 1854 Gesällhandlingar
Sadelmakare Lund Sadelmakareämbetet Kulturen i Lund XV:23, 458-563, 587*, 589, 608-613*, 626-631 1786 - 1796 o 1824-47 o 1841, 1743-1847 Nattlägersbok f. gesäller*. Ämbetshandlingar
Protokollsbok 1744-*, Intyg om mästerstycke
Mästarebrev Jacob Axelström, Friedrich Lemche, Peter Scharffenberg
Intyg vid ansökan för Elof Erlandsson
L. Svensson, NW Wickström, GF. Larsson,
* 23, 628 o 629 i utställningen+KM8658
Sadelmakare Malmö Sadelmakareämbetet Kulturen i Lund XV:579, 611*, 612, 613* 1787 Intyg för mästerstycke, M.A. Seth
Gesällbrev ...*, Andreas Erlandsson, ..*

*i utställningen
Sadelmakare Malmö Sadelmakareämbetet Malmö stadsarkiv MSA/01398 1727-1818 Protokoll
Sadelmakare Helsingborg Sadelmakare Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 SAD:1 1876, 1848, odat Gesällböcker för F O Pettersson och Lars Petter Olsson
Räkenskaper
Sadelmakare Ystad Sadelmakare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI:13-14, 38, 102, 375-377, 546-548 1820-1971 Handlingar rörande lärlingar, gesäller och mästare
Sadelmakare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 313 ca1850-63 Gesällhandlingar
Segelmakare Helsingborg Segelmakare Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 SEG:1, 2 1876 Gesällbok för Axel Theodor Wennerström
Ritningar
Skomakare Kristianstad Skomakaregesällskapet Nordiska museet Skomakaregesällskapet i Kristianstad 1682-1816, 1780-1880* Protokoll

* ej filmat, utelämnat materal: protokoll, inskrivning av gesäller t.o.m 1693
Skomakare Lund Skomakarelaget i Lund Lunds landsarkiv 30675-1:5 Enskilda arkiv samlingsvolym 1 1624 Skråordning (avskift)
Skomakare Ystad Skomakarelaget i Ystad Lunds landsarkiv 30674 Enskilda arkiv 1652-93 Protokoll (personregister)
Skomakare Ystad Skomakarelaget i Ystad Uppsala UB Westinska samlingen 400, 401 1693-1752, 1753-1828 Protokoll och beslut
Register eller liggare,
In-och utskrivningsböcker

Skomakare Helsingborg Skomakareämbetet i Helsingborg Nordiska museet Skomakareämbetet i Helsingborg H.1653, 1832, 1838,1839, P.1806-1847 Handlingar (enstaka + gesällbrev för Christoffer Knaust och Lars Christ. Hellgren) Protokoll
* ej filmat, utelämnat material: Allm. skråordning, artiklar för gesäller fr. 1710 räkenskaper 1725-1805, lådräkning 1806-47
(kopior Kulturmagasinet)
Skomakare Kristianstad Skomakareämbetet i Kristianstad Lunds landsarkiv 30659 Enskilda arkiv 1691-1749 Kopior. Original på Kristianstads museum
Skomakare Landskrona Skomakareämbetet Nordiska museet Skomakareämbetet i Landskrona 1794-1822 In och utskrivningsbok
Skomakare Malmö Skomakareämbetet i Malmö Nordiska museet
1674-1847 In och utskrivningsbok
Skomakare Simrishamn Skomakareämbetet i Simrishamn Nordiska museet
1788-1852 Protokoll, in-och utskrivningar
Skomakare Ystad Skomakareämbetet Nordiska museet Skomakareämbetet i Ystad 1655 Handling: upplåtna bänkrum för skomakare
Skomakare Ystad Skomakaregesällers förening Uppsala UB Westinska samlingen 402 1737-1831 Ämnesordnade handlingar, allmänt
Inskrivning i föreningen
Skomakare Helsingborg Skomager Laug i Helsingborg Uppsala UB Westinska samlingen 393, 394 1698-1732, 1732-1806 Protokoll och beslut

(kopior Kulturmagasinet)
Skomakare Helsingborg Skomakareämbetet i Helsingborg Uppsala UB Westinska samlingen 391, 392 1622, 1655-97 Icke specificerat material
Protokoll bl a förflyttningar
Antagning av lärodrängar

(kopior Kulturmagasinet)
Skomakare Kristianstad Skomakaregesällskapet Nordiska museet Skomakaregesällskapet i Kristianstad 1698-1852 Handlingar
* ej filmat, utelämnat material: Skråordningar 1681,1720. Protokoll och Räkensk för sjukkkassan 1851-68. Verifikationer 1752, 1781-1849)
Skomakare Ystad Skomakare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 81-88, 305, 422, 424-427, 582 1727, 1759-1847, 1829-1847, 1657, 1756 Inventarium och räkenskaper
Protokoll
In och utskrivningsbok
Gesällernas artklar
Skråordning
Div. handlingar
Bild över lärlingar i Lund
Skomakare Malmö Skomakaregesällerna i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01399 1692-1866 Protokoll. Räkenskaper. Liggare o register, In o utskrivningsbok. Handlingar. Skrivelser.Skråartiklar o stadgar.
Skomakare Malmö Skomakareämbetet Nordiska museet Skomakareämbetet i Malmö 1701-1835 Protokoll (i utställn.)
Skomakare Lund Skråhandlingar Kulturen i Lund XV:99, 371* 1708-09 Handlingar ang. Lunds hospital
Bouppteckning efter David Budd
Skomakare Kristianstad Skomakareämbetet i Kristianstad Regionmuseet Kristianstad A0086 1691-1861 Protokollböcker 1691-1749 (kopia LLA)
Gesällbrev för Hans Wäsman och Ola Svensson Holmquist.
Födelseattester, protokollsutdrag, skrivelser 1638-1831(spridda år)
Resolution 1781
Mästarebrev för Carl Ludvig Malmgren 1860
Skomakare Lund Skomakareämbetet i Lund Uppsala UB Westinska samlingen 1692-1716 Protokoll
Skomakare Lund Skomakareämbetet Lunds UB
1732-1799 Protokoll
(uppgift på Nordisk museet, ej funna 2008)
Skomakare Malmö Skomakaregesällerna Nordiska museet
P.1674-1684, I.1677-1801, 1731-1847 Protokoll
In och utskrivning

* ej filmat, utelämnat material: Gesällbrev , mästarbrev 1802, 1834. Verifikationer 1829-68
Skomakare Helsingborg Skomakare- laget och ämbetet Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 SKO:1, 2, 3 1622-1847 Protokoll, handlingar, artiklar, kvartalsbok, lådräkning.
Kopior och avskrifter från Westinska samlingen UUB och Nordiska museet
Skomakare Helsingborg Skomakare Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 SKO:4, 5 1641-1925, 1846-1929 Sigill och gesällbrev
Gesällböcker
Skomakare Lund Skomakare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar F1:82 1871 Bild över skomakarelärlingar i Lund
Skomakare Ystad
Fabriks och hantverksföreningen i Ystad R26
Skomakarlagets embetsprotokoll
Skomakare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 313 ca1852-87 Gesällhandlingar
Skorstensfejare Kristianstad Kalmar Karlskrona Skorstensfejarämbetet Nordiska museet Skorstensfejarämbetet i Kristianstad m fl 1738 Ordning
Skräddare Lund Lunds skräddare Kulturen i Lund XV:15, KM3335* 1706-1729 Protokoll
Lunde skreders Lovsbog 1647*


* i utställningen
Skräddare Helsingborg Skräddaregesällskapet Nordiska museet Skräddaregesällskapet i Helsingborg 1731-1806, (1772-88, 1808-54*) Protokoll (och räkenskaper*)


* ej filmat, utelämnat material: handlingar, räkenskaper, verifikationer
Skräddare Kristianstad Skräddaregesällskapet Nordiska museet Skräddaregesällskapet i Kristianstad P.1670-1703, In.1648-1745 L.1670-1703 Protokoll, inskrivningsbok, lådräkning


Skräddare Kristianstad Skräddareämbetet Nordiska museet Skräddareämbetet i Kristianstad 1703-1745, 1745-1847 (1781-1804*) Protokoll, (räkenskaper*)


* ej filmat, utelämnat material
Skräddare Ystad Skräddare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 89-91, 383 1759-1849, 1827-1847, 1754-1857, 1647 Protokoll
In och utskrivningsbok
Drängböcker
Gesällbrev för JP Lind
Embetets sigill
Skräddare Malmö Skräddareämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01400 1744-1847 Protokoll. Liggare o register. Inskrivningsbok för lärgossar.
Ej filmat, utelämnat material: Handlingar. Skrivelser. Skråartiklar o stadgar.
Skräddare Malmö Skräddareämbeet i Malmö Kulturen i Lund XV:24, 591-592 1850, 1797 Gesällbok för Jöns Carrtenson Cavalin
Gesällbrev o rekom. brev för Ola Holmström
Skräddare Kristianstad Hantverks och fabriksföreningen Kulturen i Lund XV:575 1852 Gesällbrev för Anders Petersson
Skräddare Helsingborg Skräddare Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 SKD:1 1801-08, 1725-1804 Gesällbok, Räkenskaper
Protokoll (avskrift)
Anteckningsbok (kopia)
Gesällbrev
Skräddare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 313 ca1851-82 Gesällhandlingar
Skräddare Kristianstad Skräddareämbetet i Kristianstad Regionmuseet Kristianstad A0087 1646-1847 Förteckning över mästare och gesäller.
Magistratashandlingar 1735-1822(spidda år)
Fondstadgar 1832
Slaktare Helsingborg Slaktarelaget i Helsingborg Lunds landsarkiv 30654 Enskilda arkiv 1688 Skråordning
Slaktare Lund Slaktareämbetet i Lund Lunds landsarkiv 30671 Enskilda arkiv 1693-1759 Protokoll, samt skråordning
Slaktare Lund Ämbetsbevis Kulturen i Lund XV:102 1844 Rörelsebevis för Ola Månsson
Slaktare Malmö Slaktareämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01401 1720 Handlingar. Skråartiklar o stadgar
Smeder Lund Smedgesällerna i Lund Hantverksfören. Kulturen i Lund KM19812*XV:20,25,30,436,620-623,638-640 1715-1829, 1864, 1895,1841, 1860-63, 1884 Inskrivningsbok* Gesällbok Johannes Peter Widergren 1864, Lars P.Sandberg 1895
Nils Hansson Grönberg 1841
Gesällbrev, Anders Bengtsson Hallbeck, Anders Larsson Bergström, Jöns Jönsson, Bengt Jonasson Ljunggren. Daniel Celander 1884 * i utstälningen
Smeder Landskrona Smedjeämbetet i Landskrona Landskrona museum A 58-III, IV, VIII 1689-1760, 1679-1776 Protokoll. In och utskrivningsbok, protokoll.
Smeder Helsingborg Smedgesällskapet i Helsingborg Nordiska museet Smedgesällskapet i Helsingborg 1695-1847 Protokoll. Inskrivningsbok
Smeder Malmö Smedgesällskapet i Malmö Nordiska museet
1729-1826 Protokoll


* ej filmat, utelämnat materal: Artiklar för smedgesäller 1733
Smeder Ystad Smedsämbetet i Ystad Uppsala UB Westinska samlingen 419 1663-1836 Protokoll och beslut
Register/liggare rörande personer
Smeder Helsingborg Smedsämbetet i Helsingborg Nordiska museet Smedsämbetet i Helsingborg 1622 Skråordning
Lådräkning (utställd)
Smeder Lund Smedsämbetet Nordiska museet Smedsämbetet i Lund 1778-1847 Protokoll
Inskrivningsbok
Smeder Malmö Grov- och klensmedsämbetet i Malmö Nordiska museet
P. 1729-1764* I.1738-1847 Protokoll*
In och utskrivningsprotokoll


* ej filmat, utelämnat materal
Smeder Lund Smedsämbetet i Lund Kulturen i Lund XIV:287*, XV:9, 18*, 437-441, 1828, 1868-83 1887-1912 Vandringsbok f. Hans Göran Holmberg
Räkenskaper
Protokoll*
Räkenskaper för konstsm. Henning Persson

*i utställningen
Smeder Simrishamn Smedsämbetet i Simrishamn Lunds landsarkiv 30673 Enskilda arkiv AI:a, AI:b, AII:1-3, E 1712-1847 Protokoll (se även "ALE" 1969 nr 3)
Skråordning
Gesällbrev 1811-36
Inkomna handl, betyg, frejdebevis
Smeder Ystad Smedsämbetet i Ystad Lunds landsarkiv 30673 Enskilda arkiv AIa:1
Bl a Skråordning 1683

Ingår i Simrishamn AIa:1
Smeder Laholm Graf- och smedsämbetet Kommunarkivet i Båstad
1790-1844
Smeder Malmö Smedsämbetet i Malmö Nordiska museet
1657-1727 Protokoll


Ej filmat, utelämnat materal:Ordning1669, liggare1658-1709, räkenskaper 1657-92 o 1728-34, förteckn. över mästare.
Smeder Ystad Smed Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 56, 92-94, 247, 435, 323, 373, 510 1760-1834 1836-47 Gesällbrev för Olof Runbom, Anders Lundgren, Peter Lindström
Protokoll
Handl. rörande Åke Ohlsson Ahlgren
Resolution över Sven Klingström
Avskrift av gammal handskrift (1496)
Smeder Malmö Smedgesällerna i Malmö Hantverksfören Kulturen i Lund XV: 624, 625 1870-71 Gesällbrev, Peter Pson Ljungström, Lars Jönsson Ljungdahl
Smeder Landskrona Smedsämbetet i Landskrona Kulturen i Lund XV:564-566, 570, 571
Betyg för Anders Callman
Gesällbrev
Smeder Kristianstad Smedsämbetet i Kristianstad Regionmuseet Kristianstad A0010 1647-1777 Protokollsböcker
Smeder Malmö Klensmedsämbetetoch gesällskapet Nordiska museet Klensmedsämbetetoch gesällskapet Malmö 1669,1765-1846, 1858-1866 Allmän skråordning
Protokoll
Smeder Malmö Klensmedsgesällskapet Nordiska museet Klensmedsgesällskapet i Malmö 1752-1848 Protokoll
Smeder Ystad Smedsämbetet Kungliga biblioteket
1496, 1506 Skråordning med tillägg
Smeder Malmö Smedgesällerna i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01402 1665-1795 Räkenskaper
Smeder Helsingborg Smeder Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 SME:1
Gesällböcker, Inskrivningsbok
Smeder Ystad
Fabriks och hantverksföreningen i Ystad R50
Smedmästarnas stadgar
Smeder Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 314 ca1851-84 Gesällhandlingar
Smeder Kristianstad Smedgesällskapet i Kristianstad Regionmuseet Kristianstad A0439 1669-1879 Protokoll- och räkenskapsbok 1755-1847
Skrivelser och räkenskaper.
Gesällernas skuldböcker.
Gesällbrev för Anders Bergström 1798
Personhistoriska uppgifter om Nils Nilsson, den siste åldermannen
Smeder Simrishamn
Österlens museum
16-1700-talet Kopior av handlingar trol. från Rigsarkivet i Köpenhamn.
Kopia av protokoll 1716
Snickare Helsingborg Snickaregesällskapet i Helsingborg Nordiska museet Snickaregesällskapet i Helsingborg 1776 Ordning för gesäller
Snickare Kristianstad Snickaregesällskapet Nordiska museet Snickaregesällskapet i Kristianstad 1735-(1813-48*) Protokoll, inskrivn.


* ej filmat, utelämnat material: 1813-48
Snickare Kristianstad Snickareämbetet Nordiska museet Snickareämbetet i Kristianstad 1675-1827 Protokoll
Snickare Landskrona Snickareämbetet i Landskrona Lunds landsarkiv 30667 Enskilda arkiv 1756-1847 Protokoll (personregister)
Snickare Lund Snickareämbetet i Lund Lunds landsarkiv 30672 Enskilda arkiv 1729-1846 Protokoll, fragment av skråordning
Snickare Simrishamn Snickareämbetet i Simrishamn Lunds landsarkiv 30675-1:7 Enskilda arkiv samlingsvolym 1 1838 Gesällbrev
Snickare Simrishamn Snickareämbetet Nordiska museet Snickareämbetet i Simrishamn 1838-1847 Protokoll
Snickare Lund Snickaregesällerna Kulturen i Lund XV:11, 19, 21, 32, 40*, 98, 572+583 1849-66, 1851-62 1741,1662, 1838 Bildande av sjuk-och dödskassa
Införselbok
Skråordning för hantverkare i Sverige1741
Skråordning för hantverkare i Sverige1662
Skrivelse 1838
Gesällbrev för Eric Landgren, Nils Möller*
*i utställningen
Snickare Kristianstad Snickareämbetet i Kristianstad Nordiska museet Snickareämbetet i Kristianstad S.1674,1720* H.1675-1841 R.1775-1837* Skråordning* Handlingar spr. år, bördsbrev, gesällbrev, lärokontrakt. Räkenskaper*


* ej filmat, utelämnat material
Snickare Ystad Snickare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 96-97, 204, 209, 405, 504 1759-1847, 1799-1847, 1821-59 Protokoll
In och utskrivningsbok
Lärokontr o gesällbrev för Christian Appelgren
Vandringsbok för Johan Petter Winberg
Emetets sigill
Snickare Malmö Snickaregesällerna i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01403 1624-1797 Protokoll
Snickare Malmö Snickareämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01404 1601-1848 Protokoll. Liggare o register. Inskrivningsbok för lärgossar. Handlingar. Skrivelser (+särskilda personer). Skråartiklar o stadgar. Utdrag o avskrifter rörande snickareämbetet. Räkenskaper. Brev. Bördsbrev.
(utdrag ur protokoll i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Snickare Helsingborg Snickare Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 SNI:1, 3 1811-1930, odat, 1916 Protokoll, betyg, gesällbok
Mönsterritningar
Snickare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 314 ca1851-1930 Gesällhandlingar
Stenhuggare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 314 1904 Gesällhandlingar
Svarvare Lund Svarvaregesällerna Kulturen i Lund XV:4*, 38, 41*, 569*, KM 7894* 1719, 1718 Protokoll (en sida)*
Regel för konst och svarvare gesäller
Mästarbrev för Jöns Larsson*
Brevbok 1719-1845*
Protokoll 1718-*

* i utställningen
Svarvare Lund Svarvareämbetet i Lund Kulturen i Lund XV:34, 41, 42,128-362, 573+576 1653, 1700-talet-1800-talet Svarvarekonsten och dess ålder
Svarvarekonstens historia
Stiftelsehandlingar
Protokoll
Räkenskaper
262-355 bördsattester, 356-362 tjänsteintyg
Mästarebrev för Isac Engström+kvitto
Svarvare Ystad Svarvare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 98-99 1708-1844 Protokoll
In och utskrivningsbok
Svarvare Helsingborg Dopattest Kulturen i Lund XV:585 1809 Ola Ryberg
Svarvare Malmö Svarvareämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01405 1781-1847 Protokoll. Liggare o register. In o utskrivningsbok över lärgossar.
Ej filmat utelämnad material: Handlingar. Skrivelser (särskilda personer) Skråartiklar o stadgar. Räkenskaper. (utdrag ur protokolls-böcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Svarvare Lund Svarvareämbetet i Lund Malmö stadsarkiv (kopior) MSA/01406 1718-1849 Protokoll 1718-1763. Svarvaregesällernas protokoll 1721-1846. Ink. skrivelser 1718-1849. Utg. skrivelser 1718-1721, 1719-1770. Räkenskaper
Svarvare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 314 ca1851-1957 Gesällhandlingar
Svärdfejare Malmö
Malmö stadsarkiv Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. 1710-1737 Förteckningar, utdrag
Sämskmakare Ystad Sämskmakare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 100-101, 281, 241-243, 367, 382, 403 1829-46, 1761-95, 1764-1861, 1741 Protokoll
Mästarebrev för Grönvall o Camp
Nattlägerböcker för resande gesäller
Embetets sigill
Tenngjutare Malmö
Malmö stadsarkiv Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. 1712-1800 Utdrag (endast få uppgifter)
Timmermän Helsingborg Helsingborgs timmermansembete Kulturen i Lund XV:103-*127, 603, 635*
Div. handlingar
Skrivelser
Gesällbok + gesällbrev* för Magnus Peter Svensson, Lund
Lärgossekontrakt Peter Holmgren, Magnus Åkasson 1783*
*i utställningen
Timmermän Landskrona Timmermansgesällerna i Landskrona Landskrona museum A58- VIII, XIII 1753-1876, 1752 Gesällåda (tillsammans med murare). Särskild ordning och akter.
Timmermän Lund Timmermansgesällskapet i Lund Nordiska museet
P.1755-1807, H.1771-1859 Protokoll, artiklar
Skråordning 1720 och 1755
Handlingar, Gesällbrev

ej filmat, utelämnat material:Skråordning och artiklar 1755, lådräkning och verifikationer
Timmermän Helsingborg, Timmermansmästarna Kulturen i Lund XV:114-116, 118-127, KM4941* sprida år, 1734-1836 Skrivelser
Ämbetshandlingar
Räkenskapsbok 1734-1847*

* i utställningen
Timmermän Ystad Timmermans Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI: 103, 505 1735-1846, 1822 Protokoll
Förslag till skylt för gesällhärbärge
Timmermän Malmö Timmermansämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01407 1708-1850 Protokoll. Räkenskaper.
Ej filmat: Handlingar. Skrivelser (+särskilda personer).
Timmermän Malmö Timmergesällaget i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01408 1750-1890 Protokoll. Handlingar. Skråartiklar*. Räkenskaper*. Huvudböcker. Avgiftsböcker.
(utdrag ur protokollsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)

*ej filmat, utelämnat material
Timmermän Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 314 ca1849-63 Gesällhandlingar
Timmermän Kristianstad Timmermästareämbetet Regionmuseet Kristianstad A0413 1812-1825 Gesällbrev för Nils G. Lundgren och Jöns Malmqvist
Tunnbindare Kristianstad Tunnbindareämbetet Nordiska museet Tunnbindareämbetet i Kristianstad 1782-1846 Protokoll
Tunnbindare Kristianstad Tunnbindargesällskapet Nordiska museet Tunnbindargesällskapet i Kristianstad 1661-1686, 1795-1847 Protokoll


* ej filmat, utelämnat material: Verifikationer 1833-46, handl 1841 och artikel 1701. Lådräkning
Tunnbindare Ystad Tunnbindaregesällskapet i Ystad Nordiska museet Tunnbindargesällskapet i Ystad P.1760-1843, F.1844-1846 Protokoll.
Förteckning över resande gesäller.
Handl. ang. gesällen Jöns Lundqwist

Ej filmat, utelämnat material:
Handlingar 1765, 1780
Verifikationer spridda år 1761-1848
Lådräkning 1761-64, 1768-77
Tunnbindare Landskrona Tunnbindarembetet i Landskrona Landskrona museum A 58- I 1742-1804 Ut-och inskrivningsbok, protokoll.
Tunnbindare Kristianstad Tunnbindareämbetet Nordiska museet Tunnbindareämbetet i Kristianstad P.1660-1709, H.1727-1844* V.1782-1844* Protokoll, Handlingar*, åtsk. bördsbrev, lärokontrakt spr. år, Verifikationer*.

* ej filmat, utelämnat material
Tunnbindare Ystad Bödkare Embetet Ystads Fornminnesförenings handlingar FI:64, 104,105, 289, 106, 383 1807-45, 1707-1847, 1839-52, 1735 Protokoll
Drängbok
Gesällbrev
Embetets sigill
Tunnbindare Malmö Gesällbrev Kulturen i Lund XV: 593, 597 1803 Joseph Andersson, Gustaf Pettersson
Tunnbindare Malmö Tunnbindaregesällskapet Malmö stadsarkiv MSA/01424 1774-1795 Protokoll
Tunnbindare Malmö Tunnbindareämbetet i Malmö Malmö stadsarkiv MSA/01409 1615-1847 Protokoll.
Ej filmat: Skrivelser (+särskilda personer). Stadgar 1503 (överförd till stadsarkivets pergamentsbrevsamling)
(utdrag ur protokoll och ämbetsböcker i Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. MSA)
Tunnbindare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 314 ca1853-1931 Gesällhandlingar
Urmakare Malmö
Malmö stadsarkiv Manuskriptsamlingen DIIcc 1524-1936. 1695-1919 Utdrag ur bouppteckningar
Urmakare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 314 ca1853-80 Gesällhandlingar
Vagnmakare Malmö Vagnmakaremästareföreningen i Malmö Nordiska museet Vagnmakaremästareföreningen i Malmö
Prislistor med minipriser
Vagnmakare Helsingborg Hantverk Allmänt Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 ALL:2
Gesällbok för Anders Johan Ödman
diverse ritningar
Vagnmakare Helsingborg Vagnmakare Helsingborgs museum, Kulturmagasinet F14 VGM:1
Skisser, regler, gesällbrev
Vagnmakare Ängelholm Ängelholms hantverksförening Ängelholms bibliotek ÄK 314 ca1854-82 Gesällhandlingar
Vagnmän Kristianstad Vagnmanslaget i Kristianstad Lunds landsarkiv 30660 Enskilda arkiv AI:1 1694-1719 Skråordning, protokoll, skrivelser
Vagnmän Landskrona Vagnmanslaget i Landskrona Lunds landsarkiv Landskrona läroverks arkiv 1699-1864, 1735 Protokoll och handlingar
Skråordning
Vävare Malmö Lund Landskrona Dräll- och linvävarembetet Lunds landsarkiv 30675-1:4 Enskilda arkiv samlingsvolym 1 1752 Skråordning


Åter till Skånska skråhandlingar