genealogy in scandinavia 

Register till Ottarp C:4 (födda 1799-1830)


 
DDSS har ett utmärkt register till Ottarps kyrkoböcker, men födda ur C:4 saknas. Sven Jönsson i Lund har gjort en Excel-fil med materialet, som han här erbjuder alla att hämta hem.

 
Födda i Ottarp 1799-1830
 
Länken går till en Excelfil. Högerklicka och spara på din hårddisk.
 
Anvisningar från Sven Jönsson:
 
Vissa anteckningar är svårlästa. På dessa notiser har jag skrivit in antingen bara ett frågetecken, eller en trolig tolkning med efterföljande frågetecken. Om någon kan räta ut frågetecknen så tar jag tacksamt emot kompletteringar och rättningar. Tips: För att leta efter ? i Excel måste man söka efter ~? eftersom ? matchar alla tecken.
 
De första raderna i Excel-filen har jag formaterat för avancerad filtrering. Man kan därmed få nästan samma sökmöjligheter som i DDSS databas. Fyll i de kolumner på rad 2 du vill söka efter, klicka i en cell nere i listan och klicka i menyn på Data/Filter/Filter avancerat.. samt klicka på OK. Du kan därefter ändra sökvillkoren och göra om proceduren. Observera att man måste klicka i en cell nere i listan innan man klickar i menyn för filtrering. Om du vill visa alla rader igen klickar du i menyn Data/Filter/Visa alla.
 
Lägg märke till att sökfältet ovanför Döpt heter Född. Dessa två fält är till för att söka på datumintervall på födelsedag. I första fältet kan man t.ex. ange >18021220 och i det andra <18030121. Man får då alla poster med födelsedatum mellan 1802-12-21 och 1803-01-20. Lägg märke till att du måste ange datum med enbart siffror.
 
Om du behöver ange alternativa villkor så har jag dolt ett par rader. Visa dem genom att markera rad 2 och 5 samt högerklicka och välj Ta fram. Om du har villkor i andra kolumner som alltid ska gälla måste dessa villkor upprepas på rad 3 och 4. Innan du klickar på OK för Avancerat filter måste du utöka Villkorsområdet så att rad 3 och eventuellt även rad 4 ingår.

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies