genealogy in scandinavia


 

Forskningsprojekt och register

Forskningsprojekt, register till publikationer m m publiceras på dessa sidor. På länksidan hittar man också många intressanta projekt.


Släktdatabaser på scangen.se
(genealogical databases)
Lista över skånska skråhandlingar
(list of guild records from Scania)
Register till Ottarps kyrköcker
(church records from Ottarp available for download in Excel format)
Register till Skurups kyrköcker
(church records from Skurup available for download in Excel format)
Gravar i S:t Nikolaikyrkan i Stralsund
(list of Swedish-related graves in Saint Nicholas Church in Stralsund)
Generalmönsterrullan för Hamiltonska regementet 14 juni 1753
(general-muster roll for the Hamilton Infantry Regiment dated June 14, 1753)
Sammandrag av Luggude härads domböcker fr o m sommartinget 1683
(summary of district court records from Luggude in northwest Scania, starting in 1683)
Namnregister till artiklar med skånsk anknytning i Släkt och Hävd 1950-1991
(surname index for Släkt och Hävd, a Swedish genealogy periodical, from 1950 to 1991)
Matrikel öfver Alnarps Landtbruks Instituts Styrelse, lärare och elever åren 1862-1892
(teachers and pupils at Alnarp Agricultural School 1862-1892)

 

 

 

 

 

© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies